Μετακίνηση Δημοτικής Υπαλλήλου και ανάθεση καθηκόντων Δημοτικού Εισπράκτορα

28 Σεπτεμβρίου, 2021 17:44

Με την υπ’ αριθμό 419/2021 απόφαση Δημάρχου μετακινείτε Δημοτική Υπάλληλος και ανατίθενται καθήκοντα Δημοτικού Εισπράκτορα.

Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση: