Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του νόμου 4497/17 (Α’ 171), σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Βισαλτίας

24 Δεκεμβρίου, 2020 16:52
Ετικέτες: