Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης και χειριστή μηχανήματος έργου

12 Μαρτίου, 2024 13:12

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 υδρονομέων άρδευσης και έναν χειριστή μηχανήματος έργου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρης απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2024 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8 στη Νιγρίτα είτε ηλεκτρονικά στο email: deyan62200@gmail.com.

Πρόσκληση

Ετικέτες: