ΔΗΚΚΠΠΠΑ: Δημοσίευση πίνακα κατάταξης επιτυχόντων ΣΟΧ1/2021

12 Ιανουαρίου, 2022 9:32

ΔΗΚΚΠΠΠΑ: Δημοσίευση πίνακα κατάταξης επιτυχόντων ΣΟΧ1/2021

Από το ΔΗΚΚΠΠΠΑ Δήμου Βισαλτίας δημοσιεύονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2021

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-1-1

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-2

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-3

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-4

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-5