Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2023

15 Φεβρουαρίου, 2023 16:32

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2023