ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

18 Αυγούστου, 2023 10:55

Κατά των αναρτημένων πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μέχρι τις 22 Αυγούστου 2023. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.visaltias@gmail.com

Ετικέτες: