Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου Δημάρχου Βισαλτίας

17 Ιουνίου, 2021 16:30

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου αποκλειστικά με Δημοσιογράφο  για θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Βισαλτίας και των εποπτευόμενων Ν.Π. του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Βισαλτίας, (Ηρώων 2 Νιγρίτα, Τ.Κ.62200, απευθύνοντας την στο Γραφείο Δημάρχου υπόψη κ. Καρτερού Μιχάλη (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2322353405).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) μέρες από την επόμενη της δημοσίευσής της στην εφημερίδα «ΝΙΓΡΙΤΑ» (Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021)