Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων των Διανομών του αγροκτήματος «ΣΑΑΚ Νιγρίτας» του Δήμου Βισαλτίας, με χαμηλό τίμημα

23 Μαρτίου, 2022 9:21

Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων των Διανομών του αγροκτήματος «ΣΑΑΚ Νιγρίτας» του Δήμου Βισαλτίας, με χαμηλό τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει

rural landscape

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12 Μαρτίου τρέχοντος έτους στην εφαρμογή «Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ-Μίσθωση(Άρθρο 7)», η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιλογή «Μίσθωση Γης», http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis-menu αναρτήθηκαν τα παρακάτω αγροτεμάχια του αγροκτήματος «ΣΑΑΚ Νιγρίτας» προς εκμίσθωση με χαμηλό τίμημα (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4061/2012, όπως ισχύει), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση.

α/αΑΓΡΟΚΤΗΜΑΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ.)ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
1Σ.Α.Α.Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ20221,10SER_4193
2‘’‘’24,30SER_4194

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 12 Aπριλίου 2022. Για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-19H-Αναρτηση