Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών – Β’ Κύκλος

12 Οκτωβρίου, 2022 11:34

Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών – Β’ Κύκλος

Η ΑΝΕΣΕΡ ως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»

ΚΑΛΕΙ

τους εγγεγραμμένους ανέργους όλων των δήμων του νομού Σερρών με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους της πόλης των Σερρών.

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 80 ώρες και εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 ευρώ μικτά.

Θα συνοδεύονται από 5 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και 20 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

Υποβολή αιτήσεων, συνεχής μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των ωφελούμενών που προβλέπεται από το σχέδιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekt.aneser.gr/

Αρχεία για αιτούντες

  1. Πρόσκληση ωφελουμένων
  2. Οδηγίες αίτησης