ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

6 Φεβρουαρίου, 2023 15:59

Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση απολογισμού Δήμου Βισαλτίας έτους 2020

Δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020. Ο Ισολογισμός αφορά στη διαχειριστική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε παρακάτω τον Ισολογισμό Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020 και την συνοπτική κατάσταση απολογισμού 2020 .