ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

23 Μαΐου, 2024 10:49

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης και ενόψει των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς  του Δήμου Βισαλτίας για την σχολική περίοδο 2024-2025 οι γονείς/ κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

 • Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του  Δήμου Βισαλτίας για τη σχολική περίοδο 2024 – 2025, θα γίνονται  από 23-05-2024 έως 18-06-2024. Θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου, μαζί με τα  συνημμένα έντυπα και θα υποβληθούν με τους παρακάτω τρόπους:
  1. Μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση  kpmdnigritas@hotmail.com και stroumfospitonigrita@gmail.com (για τον Παιδικό Στρουμφόσπιτο)
  2. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 4 και Παγγαίου 6 ΝΙΓΡΙΤΑ (για τον Παιδικό Στρουμφόσπιτο)

Σε περίπτωση που αντιμετωπιστεί δυσκολία αποστολής με τους προαναφερόμενους τρόπους ή για κάθε άλλη πληροφορία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2322022214 & 2322022306 και 2322024699 (Στρουμφόσπιτο).

Έντυπα και πληροφορίες θα διατίθενται και στα γραφεία των παρακάτω Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βισαλτίας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι οι εξής:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   ΜΕΡΚΟΥ ΙΡΙΣ  21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 4 ΝΙΓΡΙΤΑ2322022306   2322022214


ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ


ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ


ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6


2322024699


ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ (ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)


ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ2322061249


ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)


ΚΕΧΑΪΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ

2322031444

 • Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 1. Αίτηση εγγραφής -το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
 4. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού (επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης)
 5. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης 2023 και εκκαθαριστικού.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 των γονέων για την παραλαβή του παιδιού τους από το Σταθμό (επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης)

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

 1. Εργαζόμενοι: Βεβαίωση εργοδότη ότι εργάζονται ή ότι πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή αίτησης (με προσδιορισμό του ύψους αποδοχών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)
 2. Φωτοτυπία των τελευταίων ενσήμων (για Ιδιωτική Υπηρεσία) ή εργοσήμων για περιστασιακή απασχόληση
 3. Αποδεικτικό στοιχείο εργασίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες ( τελευταία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ή εκτύπωση από το Taxis Net ότι δεν έχει γίνει διακοπή εργασίας ).
 4. Άνεργος γονέας: Βεβαίωση ανεργίας από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 5. Γονείς ΑΜΕΑ ή με παιδί ΑΜΕΑ: Βεβαίωση υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 6. Αποβιώσας γονέας: Ληξιαρχική Πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Γονείς Φοιτητές ή Σπουδαστές: Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
 8. Γονείς Διαζευγμένοι ή εν Διαστάσει: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν αυτό δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή αίτηση διαζυγίου.
 9. Αλλοδαποί Γονείς: Άδεια νόμιμης παραμονής και των δύο γονέων.

Aίτηση που δεν θα συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά δε θα μπαίνει στη διαδικασία επιλογής.

                  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ετικέτες: