ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ -ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

18 Μαΐου, 2023 12:15

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης και ενόψει των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.» του Δήμου Βισαλτίας για την σχολική περίοδο 2023-2024 οι γονείς/ κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.» Δήμου Βισαλτίας ,θα γίνουν από 20-05-2023 έως 10-06-2023, σύμφωνα με το υπ` αρ. 29 άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. για την σχολική περίοδο 2023 – 2024. Θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ,μαζί με τα διαθέσιμα δικαιολογητικά και θα υποβληθούν με τους παρακάτω τρόπους:
Α. Μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση kpmdnigritas@hotmail.com .
Β. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική μας διεύθυνση 21 ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 4 ΝΙΓΡΙΤΑ

Σε περίπτωση που αντιμετωπιστεί δυσκολία αποστολής με τους προαναφερόμενους τρόπους ή για κάθε άλλη πληροφορία, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2322022214 & 2322022306. Έντυπα και πληροφορίες θα διατίθενται και στα γραφεία του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ( Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ).

Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι οι εξής:

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Αίτηση εγγραφής -το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ,και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο και καρτέλα εμβολίων όπως αυτό προβλέπεται από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.
 3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους των γονέων (για εισοδήματα του οικ. Έτους 2022 ή 2021 )έως και 3 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία από την ΑΑ.Α.Δ.Ε.
 4. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι
  α. Υπάρχει συναίνεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ,που περιέχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι γνήσια
  β. γίνεται αποδεκτός ο κανονισμός λειτουργίας
  γ. ορίζονται οι συνοδοί των παιδιών κατά την προσέλευση και αποχώρηση

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

 1. Εργαζόμενοι: Βεβαίωση εργοδότη ότι εργάζονται ή ότι πρόκειται να εργασθούν εντός
  μηνός από την υποβολή αίτησης (με προσδιορισμό του ύψους αποδοχών) ή βεβαίωση
  ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο αναγγελίας
  πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το Ε4(ετήσιος πίνακας προσωπικού)
 2. Άνεργος γονέας: Βεβαίωση ανεργίας από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε
  ισχύ.
 3. Γονείς ΑΜΕΑ ή με παιδί ΑΜΕΑ: Βεβαίωση υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 4. Αλλοδαποί Γονείς: Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτή εκάστοτε
  αποδεικνύεται.
 5. Αποβιώσας γονέας : Ληξιαρχική Πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό
  οικογενειακής κατάστασης.
 6. Γονείς Φοιτητές ή Σπουδαστές : Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από την
  Γραμματεία της Σχολής.
 7. Γονείς Διαζευγμένοι ή εν Διαστάσει: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή αίτηση διαζυγίου.

Aίτηση που δεν θα έχει όλα τα δικαιολογητικά δεν θα μπαίνει στη διαδικασία επιλογής.

Ετικέτες: