ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου Γυμνασίου Δημητριτσίου

26 Ιουλίου, 2023 13:18

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου Δημητριτσίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Κασακόγιας» 2oς όροφος –οδός Ηρώων 2, στις 28 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό κατάστημα στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ 2322353443, απ’ όπου και μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ετικέτες: