ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021: Οδηγίες βήμα – βήμα πώς θα αυτοαπογραφείτε ηλεκτρονικά

21 Νοεμβρίου, 2021 13:16

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021: Οδηγίες βήμα – βήμα πώς θα αυτοαπογραφείτε ηλεκτρονικά

Στήριξε έμπρακτα και δυναμικά τον τόπο σου! Απογράψου για το μέλλον του χωριού σου!

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, που διενεργείται κάθε 10 χρόνια από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Φέτος η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών στην χώρα μας, διενεργείται με τη μέθοδο της αυτοαπογραφής.

Παρακάτω θα βρείτε βήμα – βήμα τον τρόπο με τον οποίο θα αυτοαπογράψετε εσάς και τα μέλη της οικογένειά σας.

Η διαδικασία μέσω της εφαρμογής «Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021»

Για να μπορέσετε να διενεργήσετε την αυτοαπογραφή πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το μοναδικό «Κωδικό Απογραφής» που αντιστοιχεί στην κατοικία που επιθυμείτε να απογράψετε, ο οποίος αναγράφεται στην ειδική επιστολή που έχει διανεμηθεί από τον απογραφέα της περιοχής που βρίσκεται η εν λόγω κατοικία.

Όσον αφορά στην απογραφή της κατοικίας σας θα πρέπει να γνωρίζετε τα τετραγωνικά μέτρα και κατά προσέγγιση το έτος κατασκευής.
Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω στοιχεία των μελών που θα απογράψετε στην ίδια οικία:

  1. ΑΦΜ
  2. ΑΜΚΑ
  3. Όνομα πατέρα και μητέρας
  4. Ημερομηνία γέννησης
  5. Αριθμό τέκνων και χρονολογία γέννησης αυτών

Λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής:

• Αρχικά, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, στην οποία επιλέγετε «Αυτοαπογραφόμενος».

• Στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη, στην οποία πρέπει να πληκτρολογήσετε στους κωδικούς taxis και να επιλέξετε «Σύνδεση».

•  Κατόπιν, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, στην οποία επιλέγετε «Αποστολή».

• Στη συνέχεια εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας, όπου υπάρχουν οι επιλογές «Συνέχεια στην εφαρμογή» αν θέλετε να συνεχίσετε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απογραφής και «Έξοδος» αν θέλετε να εξέλθετε από την εφαρμογή.

• Αφού επιλέξετε «Συνέχεια στην εφαρμογή», εμφανίζεται μια οθόνη, στην οποία πρέπει να εισάγετε το μοναδικό «Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας που επιθυμείτε να αυτοαπογράψετε (για παράδειγμα την κατοικία της μόνιμης διαμονής σας) και επιλέγετε «Συνέχεια». Υπενθυμίζεται ότι αυτός ο μοναδικός «Κωδικός Απογραφής» αναγράφεται στον ειδικό χώρο της επιστολής που έχει διανεμηθεί από τον Απογραφέα της περιοχής όπου βρίσκεται η εν λόγω κατοικία.

• Στη συνέχεια, εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και ο όροφος στον οποίο βρίσκεται η απογραφόμενη κατοικία. Αν συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, επιλέγετε «Έγκριση». Αν διαφωνείτε με κάτι από τα αναγραφόμενα, επιλέγετε «Απόρριψη». Σε περίπτωση απόρριψης εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, στην οποία πρέπει να επιλέξετε την αιτία της απόρριψης. Αν η αιτία της απόρριψης είναι «Δεν συμφωνεί ο όροφος», έχετε τη δυνατότητα να τον διορθώσετε επιλέγοντάς τον από τη λίστα στην εμφανιζόμενη οθόνη: Επιλέγοντας «Συνέχεια», εμφανίζονται εκ νέου τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και ο όροφος όπως τον διορθώσατε και σας ζητείται να εγκρίνετε. Σε περίπτωση που η αιτία απόρριψης είναι άλλη από αυτή του ορόφου, εμφανίζεται μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Απογραφέα.

• Στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Στην οθόνη αυτή στο αριστερό μέρος εμφανίζεται το «menu».
• Η επιλογή «Ακύρωση/ Έξοδος» παρέχει τη δυνατότητα ακύρωσης αλλαγών που έχουν γίνει σε ερωτηματολόγιο και επιστροφής στο «menu».
• Η επιλογή «Αποθήκευση δελτίου» παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης ή τροποποίησης ενός αποθηκευμένου δελτίου, το οποίο δεν έχει υποβληθεί οριστικά, σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντα εντός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αυτοαπογραφής.

Στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπεται τι ακριβώς σας ζητάει το σύστημα να προσθέσετε.

Ξεκινάτε με τα χαρακτηριστικά της κατοικίας σας:

Στην συνέχεια ξεκινά η καταγραφή των στοιχείων των ατόμων του νοικοκυριού. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται την εγγραφή των στοιχείων του ενός ατόμου, πατάτε το κουμπί “επόμενο άτομο” και συνεχίζεται:

Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε την σχέση που έχουν τα άτομα μεταξύ τους:

Ακολουθούν τα στοιχεία μεταναστευτικών εκροών:

Στην τελευταία καρτέλα συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ατόμου που κάνει την απογραφή:

• Για να πραγματοποιηθεί οριστική υποβολή δελτίου πρέπει να είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένο.

• Μετά την οριστική υποβολή, εκδίδεται από την εφαρμογή Αποδεικτικό Απογραφής (Βεβαίωση Απογραφής) για κάθε άτομο που έχει απογραφεί στην κατοικία και για το οποίο υπάρχουν δυνατότητες αποθήκευσης και εκτύπωσης.

• Στο άνω τμήμα της οθόνης εμφανίζονται τα δελτία και οι ενότητες στις οποίες θα πρέπει να γίνει περιήγηση και συμπλήρωση στοιχείων από τον αυτοαπογραφόμενο. Στο άνω δεξιό τμήμα της οθόνης υπάρχει η επιλογή «Βοήθεια» όπου υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες.

• Στην ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν ενσωματωθεί κανόνες ελέγχου, και σε περιπτώσεις σφαλμάτων καταχώρησης εμφανίζονται κατάλληλα μηνύματα τα οποία προτρέπουν σε σχετικές διορθώσεις.

Να θυμίσουμε ότι η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή μπορεί να γίνει έως και τις 26 Νοεμβρίου 2021.