Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

29 Οκτωβρίου, 2021 15:33

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση:

Κ΄άντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση: