Ανακοίνωση για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών που διαβιούν σε δομημένες περιοχές (οικισμοί πολεοδομικά τμήματα πόλεων κ.λ.π.) των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις.

22 Μαΐου, 2024 12:31

Για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών (ΑμεΑ, ατόμων με κώφωση, τύφλωση, κινητικά προβλήματα κ.λ.π.) που διαβιούν σε δομημένες περιοχές (οικισμοί, πολεοδομικά τμήματα πόλης κλπ) με εγγύτητα σε δάση ή δασικές εκτάσεις.


Σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών ο Δήμος Βισαλτίας υλοποιεί δράση καταγραφής των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πολιτών (ΑμεΑ κλπ) και απευθύνει Δημόσια πρόσκληση –Ανακοίνωση ώστε τα ίδια τα άτομα, ή οι προσωπικοί βοηθοί τους, ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα Μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν.

Στο μητρώο αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ ́ ελάχιστο τα στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση κλπ), καθώς επίσης (εφόσον υπάρχουν) τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και τα μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ).
Τα ανωτέρω στοιχεία θα βεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση και θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βισαλτίας.

Το μέσο μετακίνησης που θα διατεθεί για την έγκαιρη προληπτική απομάκρυνση των ατόμων αυτών, εφόσον το επιθυμούν, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της δράσης της μετακίνησης των Ευάλωτων Ομάδων πολιτών καθώς επιτρέπει τον ορθό σχετικό προγραμματισμό των μέσων του ΕΚΑΒ και του Δήμου, στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους αντίστοιχα, τόσο κατά την αρχική απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή όσο και κατά την επιστροφή τους στο χώρο διαμονής τους όταν πλέον θα έχει παρέλθει ο κίνδυνος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας Πολιτικής του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα: 2321353439 & 2321353441.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ετικέτες: