2η Παράταση αιτήσεων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

12 Σεπτεμβρίου, 2022 19:59

«Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»2η Παράταση αιτήσεων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης έως 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους όλων των δήμων του νομού Σερρών με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους της πόλης των Σερρών.

  • Έχουν διάρκεια 80 ώρες
  • Έχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες (400,00 ευρώ μικτά)
  • Συνοδεύονται από 5 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και 20 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.
  • Οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekt.aneser.gr/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως 30 – 09 – 2022 και ώρα 24:00