Προσκλήσεις Ο.Ε.

Συνέρχεται σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βισαλτίας . Η συνεδρίαση θα  διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η μηνός Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 .

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση της συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας 

Συνέρχεται σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, του Δήμου Βισαλτίας

Η συνεδρίαση που είναι δημόσια θα πραγματοποιηθεί  στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας

Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομικής Επιτροπή. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω συνημμένα θέματα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Δείτε την σχετική πρόσκληση με  τις διευκρινήσεις της υπηρεσίας.

Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας. Η συνεδρίαση θα  διεξαχθεί στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την 26η  Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Δείτε την σχετική πρόσκληση με τις εισηγήσεις της υπηρεσίας

Συνέρχεται σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας. Η συνεδρίαση  θα διεξαχθεί στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 11 Απριλίου 2012, και ώρα 12.00 μ.μ..

Δείτε ΕΔΩ την σχετική πρόσκληση 

Συνέρχεται σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την 5η Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε ΕΔΩ  την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης