Προσκλήσεις Ο.Ε.

Συνέρχεται  την Tρίτη 27 Μαρτίου  2012 και ώρα 12 το μεσημέρι σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

Δείτε  ΕΔΩ την Πρόσκληση με τα θέματα της συνεδρίασης καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας.

Συνέρχεται  την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 , σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα της συνεδρίασης.

Συνέρχεται σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση  την 13η Δεκεμβρίου   2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση 

Συνέρχεται  την Δευτέρα 28  Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12 μετά το μεσημέρι σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

Δείτε  ΕΔΩ  την Πρόσκληση με τα θέματα της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση θα διαμορφωθεί η πρόταση της επιτροπής αναφορικά με τον Καθορισμό δημοτικών τελών έτους 2012

Δείτε σχετικά:

1)  την   εισήγηση  της υπηρεσίας 

2)  Τα ισχύοντα έως και φέτος τέλη στους οικισμούς του Δήμου μας   1  και   2

 

Συνέρχεται  την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 2 μετά το μεσημέρι σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

Δείτε  ΕΔΩ την Πρόσκληση με τα θέματα της συνεδρίασης.

Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Βισαλτίας.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 25 Οκτωβρίου  2011, και ώρα 14:00. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  είναι τα εξής: