Εκτύπωση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας θα πραγματοποιήσει δύο (02) συνεδριάσεις την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Η πρώτη, θα είναι τακτική συνεδρίαση  θα διεξαχθεί  ώρα 18.00 μ.μ.  και σε αυτήν περιλαμβάνονται συνολικά δώδεκα (12) θέματα προς συζήτηση.

Η δεύτερη θα είναι ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα και ώρα 20.00 μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020».

Δείτε

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της τακτικής Συνεδρίασης.

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ειδικής Συνεδρίασης.