Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Βισαλτίας

1. Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

2. Αίτηση πρόσληψης για τη θέση του υδρονομέα άρδευσης

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.