1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 & 2015


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.