Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ενημέρωση Αγροτών

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 7701/2014 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας-Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι εκμίσθωναν αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την ΠΥΣ 95/75 (προσωρινή καλλιέργεια) και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση (είτε αυτοπροσώπως είτε κατόπιν εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) για συμμετοχή στη διαδικασία, έως και την 30-7-2014, στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, Σέρρες.

Σε συνέχεια της παραπάνω ανακοίνωσης και λαμβάνοντας υπόψη το με αριθ. πρωτ. 1030/48738/13-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας ενημερώνουμε ότι η μεταβατική διάταξη του άρθρου 36 παρ. 13 του ν. 4061/2012 σχετικά με την εφαρμογή της με αριθ. 95/75 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου εφαρμόζεται και στις ζώνες έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι να προσέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία(Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, Σέρρες) έως την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία (30-7-2014) για την υποβολή της σχετικής αίτησης συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας, την παρακάτω ανακοίνωση:

Αυτές τις μέρες θα εμφανιστεί στο βαμβάκι, η πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού, που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, περίπου.

Η γενιά αυτή δεν αναπτύσσει, συνήθως, σημαντικούς πληθυσμούς και οι όποιες ζημιές στα καρποφόρα όργανα υπάρχει καιρός να αναπληρωθούν. Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, πρέπει να αποφεύγονται γενικά οι μη αναγκαίοι ψεκασμοί, γιατί εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα, που έχουν τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση των εχθρών του βαμβακιού. Στο μεγάλο κύκλο ομιλιών που κάναμε τον μήνα Απρίλιο, αλλά και στις συναντήσεις μας, από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, εξηγήσαμε και επισημάναμε, πως επιδίωξή μας είναι να φθάσουμε στον Αύγουστο, χωρίς ψεκασμούς με εντομοκτόνα και συνεπώς με διασωσμένα τα ωφέλιμα έντομα. Και να αξιοποιήσουμε, τότε, αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο των ωφελίμων για την αντιμετώπιση της δεύτερης γενιάς του σκουληκιού, που θα εμφανισθεί στις αρχές Αυγούστου και η οποία είναι καταστρεπτική, στις χρονιές που αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς. Στο παραπάνω πλαίσιο είναι, λοιπόν, σημαντικό να αποφύγουμε τον χημικό ψεκασμό για την πρώτη γενιά.

Αναρτήθηκαν στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/agrotemaxia_2.asp κοινόχρηστες εκτάσεις των αγροκτημάτων ΣΑΑΚ Αχινού και ΣΑΑΚ Σιτοχωρίου προς εκμίσθωση με χαμηλό τίμημα (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4061/2012), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση.

Για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου του πυρηνοτρήτη της ελιάς στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές και αναμένεται η έξοδος του εντόμου στις όψιμες περιοχές. Επειδή οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ιδανικές για τη δραστηριότητα του εντόμου συνιστάται στους ελαιοπαραγωγούς της Π.Ε. Σερρών να προβούν σε ψεκασμό με κάποιο εγκεκριμένο σκεύασμα για την προστασία του ελαιοκάρπου ως εξής:

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. β, γ ή δ και 10 του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ως κατωτέρω:

Δείτε εδώ τις διακηρύξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ (Τ.Μ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

 ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ       ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

41_19-5-14

25/6/2014

12.582

1655

ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ                   

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

25 ΕΤΗ

40 ΕΥΡΩ

39_19-5-14

25/6/2014

20.263

312

ΣΑΑΚ ΝΙΓΡΙΤΑΣ       

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

25 ΕΤΗ

40 ΕΥΡΩ

52_19-5-14

25/6/2014

20.001

312

ΣΑΑΚ ΝΙΓΡΙΤΑΣ     

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

25 ΕΤΗ

40 ΕΥΡΩ

63_19-5-14

25/6/2014

26.234

202

ΣΑΑΚ ΝΙΓΡΙΤΑΣ       

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

25 ΕΤΗ

40 ΕΥΡΩ

40_19-5-14

25/6/2014

26.000

202

ΣΑΑΚ ΝΙΓΡΙΤΑΣ       

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

25 ΕΤΗ

40 ΕΥΡΩ

45_19-5-14

25/6/2014

20.183

333

ΣΑΑΚ ΙΒΗΡΩΝ           

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

10 ΕΤΗ

45 ΕΥΡΩ

47_19-5-14

25/6/2014

6.100

250γ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ                     

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

5 ΕΤΗ

20 ΕΥΡΩ

37_19-5-14

27/6/2014

11.848

30

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ                   

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

25 ΕΤΗ

30 ΕΥΡΩ

46_19-5-14

27/6/2014

9.840

138

ΣΑΑΚ ΝΙΓΡΙΤΑΣ             

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

25 ΕΤΗ

40 ΕΥΡΩ

28_19-5-14

27/6/2014

4.997

2312α

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ       

ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚ.

25 ΕΤΗ

40 ΕΥΡΩ

49_19-5-14

27/6/2014

8.398

66

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ                   

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

25 ΕΤΗ

 30 ΕΥΡΩ

Οι παραπάνω δημοπρασίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του τμήματος Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού (Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες), της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών.

Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής στη Δημοπρασία).

Αναλυτικά όλοι οι όροι των δημοπρασιών αναφέρονται στις διακηρύξεις που είναι επίσης αναρτημένες στα γραφεία της παραπάνω υπηρεσίας(τηλ. 23213 55181, 55178), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr/agrotemaxia_new.aspκαι στην έδρα του Δήμου Βισαλτίας στην Νιγρίτα (τηλ. 2322020336).

agrotemaxio16Σύμφωνα μετο άρθρο 36 παρ. 13 του Ν. 4061/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 14 εδάφιο γ του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/2014), προκειμένου να εφαρμοστεί η μεταβατική διάταξη του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/2014), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι εκμίσθωναν αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την ΠΥΣ 95/75 (προσωρινή καλλιέργεια) και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση (είτε αυτοπροσώπως είτε κατόπιν εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) για συμμετοχή στη διαδικασία, έως και την 30-7-2014, στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, Σέρρες, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: