Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ενημέρωση Αγροτών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 16753/23-7-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών ορίστηκε ζώνη επιτήρησης για τον Καταρροϊκό Πυρετό ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην περιοχή επιτήρησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα :

1. Καταγράφονται όλες οι εκτροφές στις οποίες εκτρέφονται ζώα των ευαίσθητων στον καταρροϊκό πυρετό ειδών ζώων.

2. Συνεχίζει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης στηριζόμενο στον περιοδικό ορολογικό έλεγχο ζώων δεικτών (sentinel) ομάδων βοοειδών ή άλλων μηρυκαστικών σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός βοοειδών, και στον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων φορέων.

3. Απαγορεύεται η έξοδος ζώων των ευαίσθητων ειδών από την ζώνη επιτήρησης χωρίς την έγγραφη άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Στην ζώνη επιτήρησης απαγορεύεται ο εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας την παρακάτω ανακοίνωση:

Φίλοι βαμβακοπαραγωγοί,

Από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, όπως χρόνια τώρα, σας επισημαίναμε ότι το πώς θα πάνε τα πράγματα με τα επιβλαβή έντομα του βαμβακιού και ειδικά με τον σοβαρότερο εχθρό το πράσινο σκουλήκι - στην επικίνδυνη 2η γενιά του τον Αύγουστο, εξαρτάται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από το τι διδάχτηκαν και εφάρμοσαν οι παραγωγοί από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου μέχρι τον Αύγουστο. Κυρίως, από το αν κατανόησαν την τεράστια σημασία των ωφελίμων εντόμων, στην καλλιέργεια του βαμβακιού και απέφυγαν τους άσκοπους ψεκασμούς που τα εξοντώνουν. Στην κατεύθυνση αυτή, βάλαμε σαν στόχο να φθάσουμε στον Αύγουστο χωρίς ψεκασμούς με εντομοκτόνα. Σας λέγαμε ότι ο στόχος αυτός είναι εύκολος, αρκεί να ακολουθήσετε με εμπιστοσύνη τις οδηγίες μας. Και πράγματι, με τη θετική σας ανταπόκριση, φθάσαμε στα τέλη Ιουλίου, με την συντριπτική πλειοψηφία των χωραφιών να μην έχει δεχτεί ψεκασμούς με εντομοκτόνα.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 16780/24-7-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την εκμίσθωση δημόσιων γεωργικών εκτάσεων σε δικαιούχους προσωρινής διανομής από παλαιότερες αποφάσεις, πριν τη δημοσίευση του Ν. 4061/2012, οι οποίοι παραμένουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Η διάρκεια ισχύος της παραχώρησης είναι για μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2013 -2014, αφορά αποκλειστικά σε μονοετείς καλλιέργειες και το ετήσιο τίμημα ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ κατά στρέμμα.

Σημειώνεται ότι στους δικαιούχους δεν παρέχεται το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης σε περίπτωση που οι εν λόγω εκτάσεις καταληφθούν από νερά ή θιγούν κατά την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση.

Από το Περιφερειακό Κέντρο προστασίας φυτών & ποιοτικού ελέγχου Καβάλας ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η γ’ πτήση του εντόμου της ευδεμίδας στο αμπέλι. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι μέτριος έως υψηλός. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος προσβολής των σταφυλιών και εμφάνισης δευτερογενών προσβολών όπως βοτρύτης, όξινη σήψη κ.α. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της ευδεμίδας και σε αυτή τη γενιά.

Συνιστάται να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:

− 26 -27 Ιουλίου στις πρώιμες περιοχές και περιοχές Αμπέλων, Τριανταφυλλιάς

− 28 -29 Ιουλίου στις μεσοπρώιμες περιοχές

− 30 - 31 Ιουλίου στις όψιμες περιοχές

Να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλό λούσιμο των πρέμνων. Οι παραπάνω ψεκασμοί να επαναληφθούν μετά από 7 -8 μέρες.

Δείτε εδώ ολόκληρο το τεχνικό δελτίο.

Δημοσιοποιήθηκαν οι οριστικές (τελικές) καταστάσεις με τους καταρχήν δικαιούχους και απορριπτόμενους για τη Δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων » του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, οι οποίες έχουν θυροκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Βισαλτίας και των Δημοτικών Ενοτήτων.

Οι δικαιούχοι μετά την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα κληθούν να υπογράψουν την σχετική σύμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Σερρών, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Τέρμα Ομονοίας - Σέρρες, Γραφείο 9, τηλ. 2321355216 -215 και -217 κ. Καραλής Κ., Μερτίκας Α.. Χατζίκας Α.,Ράμναλη Π.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, απευθύνει στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας, την παρακάτω ανακοίνωση:

"Στην βαμβακοκαλλιέργεια βασική μας επιδίωξη αποτελεί η ισορροπία ανάμεσα στην βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία. Η υπερβολική βλαστική ανάπτυξη αποβαίνει πάντοτε σε βάρος της καρποφορίας. Οι χειρισμοί, επομένως, του παραγωγού (ποτίσματα, ανασχετικά κ.ά.), πρέπει να έχουν στόχο την επίτευξη αυτής της ισορροπίας.

Έτσι, σε χωράφια που ξέρουμε από άλλες χρονιές ότι το βαμβάκι παίρνει υπερβολικό ύψος, ή βλέπουμε από την εμφάνισή του (ανοιχτό πράσινο χρώμα, τρυφερή κορυφή), ότι έχει τάση για υπερβολική ανάπτυξη, ο έγκαιρος έλεγχος του ύψους, με ρυθμιστές ανάπτυξης, αποτελεί την πιο κρίσιμη επέμβαση. Γιατί αν τα φυτά αφεθούν, θα οδηγηθούν σε μεγάλη βλαστική ανάπτυξη, με μειωμένη καρποφορία και σοβαρή οψίμηση της παραγωγής.