Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ενημέρωση Αγροτών

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ενωση αγροτών νομού Σερρών», διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Νέα ΚΑΠ - Νέα αρχή” με σκοπό να ενημερώσει τους αγρότες, κτηνοτρόφους και όλους όσους συμμετέχουν στην αγροτική οικονομία για τις εξελίξεις που θα φέρει το 2015.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 6.30 μ.μ.στο Ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ, 5ο χλμ Σερρών - Θεσ/νίκης.

nero-001-600x369Οι ιδιοκτήτες και χρήστες σημείων υδροληψίας, (πχ πηγαδιών, γεωτρήσεων κλπ) ενεργών και μη, τα οποία είτε 

α) αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 20/12/2005, ανεξαρτήτως αν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι, 

β) δεν έχουν λάβει ποτέ σχετική άδεια,υποχρεούνται, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 31 Δεκεμβρίου 2014.

 Υποχρεωτική κατάθεση αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου, για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού  για τα ενεργά σημεία υδροληψίας.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 30 Απριλίου 2015.Προϋπόθεση εξέτασης του αιτήματος αποτελεί η εγγραφή στο ΕΜΣΥ.Η εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων επισύρει τις κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 13 (ε) και 17(3) της ΚΥΑ οικ.146896/2014.

-e1406228166250Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», η Π.Ε. Δράμας, σε συνεργασία με την εφημερίδα «Αγροτική Έκφραση» και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα:

«Ανάλυση της νέας Κ.Α.Π. 2015-2020»

που θα διεξαχθεί στη Δράμα στο «Αμφιθέατρο Δραμινών» του Διοικητηρίου της Π.Ε. Δράμας το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 12:00.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρης Μελάς.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής :

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, έχουν παραληφθεί από τη ΔΑΟΚ Σερρών οι Υπουργικές Αποφάσεις 22539/10-11-2014, 22538/10-11-2014 και 22534/10-11-2014 που αφορούν στην ένταξη επιτυχόντων και απόρριψη παραγωγών, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο των Δράσεων 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» (Πρόσκληση2340/30-1-2013) και 2.3 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» (Προσκλήσεις4539/2-4-2012 & 5597/11-3-2013), του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013. Οι ίδιες καταστάσειςαπεστάλησαν προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση στους Δήμους της περιοχής.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

1. Οι συμβάσεις πρέπει να υπογραφούν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από σήμερα (μέχρι καιτην Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014), στα γραφεία του φορέα υλοποίησης δηλαδή στη ΔΑΟΚ Σερρών.

2. Η υπογραφή της σύμβασης γίνεται αυτοπροσώπως από το δικαιούχο με υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οιδικαιούχοι, δύναται ο οποιοσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια υπηρεσία.

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Σερρών,Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Τέρμα Ομονοίας - Σέρρες, γραφείο 16, τηλ. 23213-55209, κ.Κουνάνη Αριστέα.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ενημερώνει τους επιλαχόντες του Προγράμματος των Νέων Γεωργών (Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών») ότι σύμφωνα με την 22151/5-11-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθίστανται εν δυνάμει δικαιούχοι και μπορούν από την Τετάρτη 12/11/2014 να προσέρχονται στο γραφείο 13 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών, ώστε να προβούν στην ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ προσκομίζοντας:

 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό 2014
 • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης με 1ο το όνομα του δικαιούχο

 Τονίζεται ότι προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την αναλογούσα ενίσχυση εντός του 2014, θα πρέπει να υπογράψουν την απόφαση έγκρισης πράξης το αργότερο ως την Τετάρτη 18/11/2014. Διαφορετικά η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2015.

 

 

timthumbΑπό την  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών γίνεται γνωστό  ότι, οι παραγωγοί οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που επιθυμούν να ενταχθούν στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων 2014-2015, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία έως 30 Νοεμβρίου 2014.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση
 2. Φύτευση αμπελώνα (εφόσον ο παραγωγός διαθέτει νόμιμο δικαίωμα)
 3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης
 4. Επανεμβολιασμός.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση Αίτησης:

 1. Επικαιροποιημένη Καρτέλα παραγωγού με στοιχεία των τεμαχίων και απόσπασμα Αμπελουργικού Μητρώου.
 2. Δηλώσεις συγκομιδής των 2 τελευταίων ετών στις οποίες να φαίνεται ότι παραδίδουν την παραγωγή τους σε οινοποιεία.
 3. Την ενιαία δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να φαίνονται τα αγροτεμάχια.
 4. Την αστυνομική τους Ταυτότητα και το ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό) .
 5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την νόμιμη φύτευση του αμπελιού.
 6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία, όπως τίτλος ιδιοκτησίας , συμβόλαιο αγοράς κλπ. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, απαιτείται 10ετές μισθωτήριο συμβολαιογραφικό με πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής Σερρών, Γραφείο 10, στον γεωπόνο κ. Τζουβάρα Κοσμά, τηλ. 23213-55220.