Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βισαλτίας αποτελείται από 6 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (κάθε δύο χρόνια) και τον Πρόεδρό της. Από αυτούς 4 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη ενώ οι υπόλοιποι 2 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  είναι ο Δήμαρχος, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι από την αντιπολίτευση.

Η σημερινή σύνθεση της Επιτροπής είναι :


Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  η κ. Δουβίτσα Αγνή– Δήμαρχος Βισαλτίας

Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  είναι ο κ Τριαντάφυλλου Κωνσταντίνος Δημοτικός σύμβουλος προερχόμενος από την μειοψηφία 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της επιτροπής είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι: 

 1. Κλητσίδης Δημήτριος, (προερχόμενος από την πλειοψηφία)
 2. Κουντουράς Αθανάσιος, (προερχόμενος από την πλειοψηφία)
 3. Σελιάμης θεολόγος (προερχόμενος από την πλειοψηφία)
 4. Χριστοδούλου Ηλίας  (προερχόμενος από την πλειοψηφία)
 5. Παπαγιάννης Κωνσταντίνος   (προερχόμενος από την μειοψηφία)
 6. Τριαντάφυλλου Κωνσταντίνος. (προερχόμενος από την μειοψηφία) 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της επιτροπής είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι: 

 1. Μαυρίδης Γεώργιος  (προερχόμενος από την πλειοψηφία)
 2. Μαυρίδης Χαρίλαος (προερχόμενος από την πλειοψηφία)
 3. Πασχαλίδης Νικόλαος  (προερχόμενος από την πλειοψηφία)
 4. Βαδαρλής Βάϊος (προερχόμενος από την μειοψηφία)
 5. Μαλλιαράκη Αναστασία (προερχόμενη από την μειοψηφία)

  Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της (αναρτάται στη Δημοτική ιστοσελίδα), ο οποίος καταρτίζει και την Ημερήσια Διάταξη. Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (σε απαρτία). Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Οι   αποφάσεις  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  αναρτώνται και στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου και ορισμένες εξ αυτών αποστέλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για:

 1. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

 2. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

 3. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. (άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010)

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε. 
Εξάλλου, η αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα του δημάρχου, εφόσον δεν μεταβιβαστεί σε αντιδήμαρχο. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

 1. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

 2. θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

3. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

4. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

5. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. (άρθρο 73 παρ.1Β Ν.3852/2010)

Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνει το δημοτικό συμβούλιο για τα προαναφερόμενα θέματα, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική, γραπτή, εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο. Στην εισήγηση, εφόσον δεν είναι ομόφωνη, αναγράφονται και οι απόψεις των μελών που μειοψήφησαν.  (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)

Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της επιτροπής ποιότητας ζωής. (άρθρο 73 παρ.3 Ν.3852/2010)

Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. (άρθρο 73 παρ.4 Ν.3852/2010)

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):

«6.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.»