Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Βισαλτίας, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / A’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 / 2011 ( ΦΕΚ 32 /Α’/ 2011 ).

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α.

4) Το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α` 107/31-7-2017).

5) Την υπ’ αριθμ. 29/2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β., έτους 2017

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από ιδιώτη για τον καθαρισμό των γραφείων του Δημοτικού Μεγάρου, των πρώην Δημοτικών Καταστημάτων του, καθώς και των πρώην Κοινοτικών Καταστημάτων που παραμένουν ανοιχτά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 361/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την κάλυψη των αναγκών του.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας αποστείλετε σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 08/03/2018 και ώρα 14:00 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση:

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βισαλτίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2018, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Νιγρίτα (28ης Οκτωβρίου 8 – 1ο όροφο).

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η επιτροπή διαγωνισμού εκδίδει την παρακάτω ανακοίνωση, αναφορικά με διορθώσεις σε είδη του διαγωνισμού


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.