Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 37/2017

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)

2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Βισαλτίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους είκοσι χιλιάδες τριάντα (20.030) κατοίκους.

5. Την εγκύκλιο 43/30565/06-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων ( δημοτική περίοδος: 1/9/2014 – 31/08/2019).

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βισαλτίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

7. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 187/17114/01-09-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία 2,5 ετών και μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών.

8. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 154/18458/29-11-2016 περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 187/17114/01-09-2014 απόφασης της Δημάρχου Βισαλτίας στο τμήμα που αφορά τον Μαυρίδη Γεώργιο του Ελευθερίου περί ορισμού του ως Αντιδημάρχου, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.

9. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 157/30-11-2016 περί ορισμού νέου Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αχινού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. - Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01-0302017 μέχρι 31-08-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω

2.- Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί:

 - Του κ. Βασιλειάδη Πρόδρομου ο κ. Χριστοδούλου Ηλίας και αντιστρόφως.

 - Του κ. Κλητσίδη Δημήτριου ο κ. Κουντουράς Αθανάσιος και αντιστρόφως.

 - Του κ. Κουτούλα Γεώργιου ο κ. Χριστοδούλου Ηλίας και αντιστρόφως.

4.- Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Πρόδρομος, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Ηλία.

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

02/2015  Κλείσιμο Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Βέργης

05/2015 Xορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

06/2015  Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο

13/2015  Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου Προσφοράς Έκτακτης Εκλογικής Εργασίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

15/2015 «Ανάκληση της υπ΄αριθ.184/2011 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την τοποθέτηση Υπαλλήλων στο κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου»

16/2015  «Τροποποίηση της υπ΄αριθ.12/08-01-2013 Απόφασης Δημάρχου  σχετικά με την τοποθέτηση προσωπικού στο Πολεοδομικό Γραφείο Νιγρίτας και ανάθεση των καθηκόντων»

18/2015  «Προσωρινή μετακίνηση της υπαλλήλου Γαλανοπούλου Ελένης του Νικολάου στο ΚΕΠ 978(Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας) »

19/2015 «Τοποθέτηση της υπαλλήλου μας Παλατίου Μεταξούλας του Χρήστου στο ΚΕΠ 778 Π της Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου»

20/2015  «Τοποθέτηση προσωπικού στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας»

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.- Ορίζει νέο Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 01/12/2016- 31/08/2019 και του μεταβιβάζει:

Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Ανάπτυξης και προγραμματικού και ειδικότερα

  • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα( Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας)
  • Τα θέματα προβολής και του Τουρισμού

2. Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

Β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αχινού:

  • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αχινού.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
  • Μεριμνά για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
  • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  • Υπογράφει τις θεωρήσεις του γνησίου των υπογραφών και τις θεωρήσεις του γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Αχινού.
  • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία πάντοτε με τον καθ’ ύλη αρμόδιο αντιδήμαρχο και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Άρδευσης , Αποχέτευσης για τα εξής αντικείμενα:

- Της συντήρησης και διαχείρισης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης καθώς και των αντλιοστασίων.

- Της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Βισαλτίας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

- Της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

2. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.

3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί:

Του κ. Μαυρίδη Χαρίλαου ο κ. Κουντουράς Αθανάσιος και αντιστρόφως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση Δημάρχου Βισαλτίας 187/17114/01-09-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία 2,5 ετών και μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

188/2014 Εξουσιοδότηση προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας για την υπογραφή , εγγράφων και πιστοποιητικών

198/2014 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΦΡΑΝΤΖΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ

199/2014  ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤHΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ 

200/2014  ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ

205/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

206/2014 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΤΣΙΡΙΚΑ ΒΑΪΑ) ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν. 4250/2014

207/2014 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΤΕΚΙΔΟΥ ΜΟΡΦΩ) ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν. 4250/2014

222/2014 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΚΟΠΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

234/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΤΣΕΡΡΒΙΣΤΑ ΑΓΓ.) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

235/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΖΑΠΡΟΥΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

236/2014 ΟρισμΟς ΜηχανικΩν του ΔΗμου Βισαλτίας για την υποβολΗ των δηλΩσεων αυθαιρΕτων των κτιρΙων ιδιοκτησΙας του ΔΗμου ΒισαλτΙας

239/2014Έγκριση απευθείας ανάθεσης διενέργειας 2ης ενεργειακής επιθεώρησης στο Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας στο Πλαίσιο υποβολής χρηματοδότησης στο «ΕΠΠΕΡΑΑ

250/214  ΠΡΟΣΛΗΨΗ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ