Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Προκηρύξεις-Υπηρεσιακές μεταβολές

elliniki-statistiki-arhiΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, από την 5η Μαρτίου 2014 μέχρι την 24η ώρα της 5ης Απριλίου 2014, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

Το Μητρώο αυτό, που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο 2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτό το Μητρώο.

2844 thumbnailΤο «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας» Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Πρόκειται για δύο (2) προσλήψεις ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στον Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας και Δημητριτσίου) και μιά (1) πρόσληψη ειδικότητας ΥΕ Καθαρίστριας (Η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στον Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας).

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας»


5CA7EFF74649514F818DC50CE2A000C4Ο Δημαρχος Βισαλτίας ανακοινώνει για όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς διανομής αρδευτικού νερού ,για το χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου 2014 ήτοι από 01-4-2014 ως 31-08-2014 με δυνατότητα παράτασης ως 31-10-2014, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας µας και για δέκα (10) ημέρες στο Γραφείο Προσωπικού, τις ώρες 8.00πµ – 2.00µµ.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην πρόσληψη δέκα (10) υδρονομέων και θα πραγματοποιηθεί σύμωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην 4158/28.02.2014 σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω αρχεία:

Αίτηση πρόσληψης 

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

εργασία29Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (Δείτε εδώ), ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 4.413 θέσεις πλήρους απασχόλησης». Δείτε τους 10 επιτυχόντες στο Δήμο Βισαλτίας

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, μέχρι την Παρασκευή 24-1-2014 προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ  (Δείτε εδώ) και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

 

job-660Αναρτήθηκε από τον ΟΑΕΔ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και ο πίνακας αποκλειόμενων στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» ο οποίος αφορά σε 4.413 ωφελούμενους ανέργους οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για χρονικό διάστημα 5 μηνών, σε δημόσιους φορείς  (Δημόσια Πρόσκληση 7/2013 του Διοικητή του ΟΑΕΔ).Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του  ΟΑΕΔ.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα,  μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό  τρόπο μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

epixeirimatikotitaΕπιχορήγηση ύψους 10.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 2.000 άνεργοι νέοι έως 35 ετών, μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» σύμφωνα με την ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2013 του Ο.Α.Ε.Δ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Το ποσό για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 11 περιφέρειες της χώρας. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ) θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του υπουργείου Εργασίας– Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.
Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο από τις 30 Δεκεμβρίου 2013 επίσης στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007–2013.