Προκηρύξεις-Υπηρεσιακές μεταβολές

590 6aΕγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 2.417 ανέργων, ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Κατηγορίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα», για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, έως και την 20η Ιουλίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔergasiaΟ Δήμος Βισαλτίας Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών-περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών Η σύμβαση θα είναι διαρκείας οκτώ (8) μηνών

Πρόκειται για τις ειδικότητες:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (GREIDER) 1 άτομο
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1 άτομο
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3  άτομα
ΥΕ Εργατών- τριών Καθαριότητας  3 άτομα

Δείτε ΕΔΩ την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 του Δήμου Βισαλτίας

εργασία29Μέσα στις επόµενες ηµέρες θα προκηρυχθεί το δεύτερο σκέλος του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας, που θα αφορά 20.000 θέσεις εργασίας στις περιφέρειες, στα υπουργεία και στους εποπτευόµενους φορείς.

Το πρόγραµµα είναι συνολικού προϋπολογισμού 77 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και ειδικότητες, ενώ για πρώτη φορά θα περιλαµβάνει µοριοδότηση για τα άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ).

Η πρώτη πρόσκληση θα γίνει για την κάλυψη 720 θέσεων φύλαξης στο υπουργείο Πολιτισµού, ενώ τη µερίδα του λέοντος στις προσλήψεις θα διεκδικήσουν τα υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης.

Το πρόγραµµα προβλέπει συµβάσεις για 5 µήνες και µισθό 431,75 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών και 495,25 ευρώ για τους άνω των 25 ετών.

images-9Τις 192.571 έφθασαν οι αιτήσεις, που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου στον ΟΑΕΔ, για τα 5μηνα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους. Ομως οι θέσεις πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του προγράμματος, ανέρχονται σε 32.433. Δηλαδή έγιναν σχεδόν 6πλάσιες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αφορούσε ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως τις 27 Απριλίου.

Τα κριτήρια κατάταξης αφορούσαν ανεργία έως 36 μήνες, ενώ λήφθηκε υπόψη το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

logoΟι διαγωνισμοί που  σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη  από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για προσλήψεις σε φορείς της Ε.Ε. σας , είναι οι παρακάτω: 

EPSO/AD/301/15 - Διοικητικοί Υπάλληλοι (AD 5)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα 149 επιτυχόντων υποψηφίων από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν. 

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οι περισσότεροι πτυχιούχοι και νέοι επαγγελματίες . Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, 3 βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ: διαμόρφωση πολιτικών, παραγωγή έργου, διαχείριση πόρων.

Προθεσμία εγγραφής μέχρι 21 Απριλίου 2015 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. 

ergasiaΠροκειμένου ο ΤΟΕΒ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Οργανισμού σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

                       

                Κ Α Λ Ε Ι

       Τους ενδιαφερομένους μέχρι  31 / 03 / 2015 να υποβάλλουν αιτήσεις .

Α) Για χρονικό διάστημα ανώτατο όριο επτά (7) μηνών για τις εξής θέσεις:

  1.  ένας (1) εργάτης λειτουργίας
  2.  τρεις (3) υδρονομείς οι οποίοι θα απασχοληθούν στις περιοχές αντλιοστασίων του  δικτύου από Α1-Α8.
  3.  ένας (1) οδηγός γεωργικού ελκυστήρα.
  4.  ένας (1) εργάτης για συντήρηση επισκευή και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου.
  5.  ένας (1 βοηθός ηλεκτροσυγκολλητού.
  6.  ένας (1) χειριστής σκαπτικού μηχ/τος.

Β) Για χρονικό διάστημα ανώτατο όριο τεσσεράμιση (4,5) μηνών για μία (1) θέση  ανειδίκευτου εργάτη για απασχόληση στα αντλιοστάσια του δικτύου Α1-Α8

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: