Προκηρύξεις-Υπηρεσιακές μεταβολές

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή διακοσίων ογδόντα (280) δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών-γυναικών).

Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών από  την 05-08-2011 μέχρι και την 09-09-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στα Κεντρικά Λιμεναρχεία (πλην Κ.Λ. Πειραιά), Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία και στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).

Δείτε τη προκήρυξη

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε ότι καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011-2012 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 07/07/2011   μέχρι  15/07/2011.

Η εγκύκλιος και το σχετικό υλικό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

Τα θέματα απασχόλησης προτάσσονται ως βασική προτεραιότητα της σημερινής κοινωνίας και η απάλειψη των ανισοτήτων που προκύπτουν από την ανεργία είναι θεμελιώδες μέλημα της κάθε διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την ανεργία που δημοσιοποίησε η Εurostat, το πρώτο τρίμηνο του 2011,  η ανεργία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 15%. Ποσοστό που την κατατάσσει στην 4η θέση, μετά την  Ισπανία (20,9%), τη Λιθουανία (16,3%) και τη Λετονία (16,2%).  Ωστόσο, σημειώνει αύξηση 4% μόνο μέσα σε ένα χρόνο (στο πρώτο τρίμηνο του 2010 η ανεργία ήταν στο 11%).

Η ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών έφθασε στην Ισπανία στο 44,4% και στην Ελλάδα στο 38,5%, έναντι 20,4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Η ανεργία μαστίζει και την περιοχή μας. Ο Δήμος Βισαλτίας προτίθεται , στο μέτρο των δυνατοτήτων του να αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης των ανέργων και ιδίως των νέων .

Στις προτεραιότητες μας είναι η δημιουργία γραφείου στο οποίο θα προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Ενημέρωση για όλες τις τρέχουσες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για το Δημόσιο , τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε όλη την επικράτεια και βοήθεια στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση της αίτησης.
  • Ενημέρωση για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, .
  • Ενημέρωση για επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. για ανέργους και βοήθεια στην υποβολή αίτησης
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
  • Εκπαίδευση στις τεχνικές ανεύρεσης εργασίας (τηλεφωνική επικοινωνία, συνέντευξη)
  • Βοήθεια στην έκδοση κάρτας ανεργίας
  • Ενημέρωση για ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών και μετεκπαίδευση

Δείτε εδώ τις τρέχουσες Προκηρύξεις -Μεταθέσεις -Αποσπάσεις Εγκρίσεις