Δήμος Βισαλτίας


Παράπονα-Προτάσεις
Είσοδος Χρήστηnew01new01new01
Αρχική
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    
Νιγρίτα  12/8/2015
Αρ. Πρωτ.13507

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:

τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ’’ σύμφωνα με την 8/2015 μελέτη της Υπηρεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους και αφορά την προμήθεια 46 πλαστικών κάδων 1100 λίτρων και 20 ανταλλακτικών τροχών κάδων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 –Νιγρίτα) από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών την 28η Αυγούστου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές, β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, γ. Συνεταιρισμοί και δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Δήμο στα τηλέφωνα  λήψης πληροφοριών:2322020311 - FAX:2322020340 και εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, θα παρέχονται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΓΝΗ

Περισσότερα...

 

φωτοτυπικό-μηχάνημα-35642670Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.070,10€.

Η παραλαβή θα γίνεται τμηματικά στο χώρο της υπηρεσίας έπειτα από εντολή της υπηρεσίας με έξοδα αποστολής που θα βαρύνουν τον προμηθευτή και η πληρωμή του τιμολογίου θα πραγματοποιείται εντός 60 ημερών από την έκδοσή του.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι 30/7/2015 και ώρα 15:00.

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

kafsonasΣτο πλαίσιο της πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών και προκειμένου να αντιμετωπιστούν χωρίς προβλήματα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού των τοπικών οικισμών  οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις προσεχείς ημέρες, ο Δήμος  Βισαλτίας  έχει μεριμνήσει για τηλειτουργία κλιματιζόμενων χώρων στα ΚΑΠΗ που θα λειτουργήσουν ως αίθουσες υποδοχής και αναμονής του κοινού από τις 8.00   έως τις 20:00.

Ειδικότερα  θα λειτουργούν οι παρακάτω κλιματιζόμενοι χώροι,

1.- Κ.Α.Π.Η. Νιγρίτας

2.- Κ.Α.Π.Η. Τερπνής.

3.- Κ.Α.Π.Η. Δημητριτσίου

4.- Κ.Α.Π.Η. Μαυροθάλασσας

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για όλο το 24ωρο: 6977229030 Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καδής

 

n1518091253 317866 968972 1Ο Δήμος Βισαλτίας διακηρύττει ότι την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βισαλτίας, θα διεξαχθεί ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την Ανάδειξη αναδόχου  κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 6/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βισαλτίας, ανέρχεται στο ποσό των 530.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Βισαλτίας, Ηρώων 2-Νιγρίτα, μέχρι την Πέμπτη 23/07/2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Βισαλτίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βισαλτίας(αρμόδιοι υπάλληλοι Ε.Ανθυμίδου-Β.Σαμαρά τηλ.: 2322353445-410 Φαξ: 2322020340), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε τα παρακάτω σχετικά:

ΔιακήρυξηΤεχνική περιγραφή,Προϋπολογισμός μελέτηςΤιμολόγιο μελέτης,  ΕΣΥ

 

 

dimotikos1Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 21:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «Αθανάσιος Κασιακόγιας»

Δείτε  ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

diaugeia-logo

Επικοινωνία

Οι εκκλησιές μας

I.N

ermis
Espa

Silver Alert

20130704 logo europaeu

ypes

8102

gsis