Δήμος Βισαλτίας


Παράπονα-Προτάσεις
Είσοδος Χρήστηnew01new01new01
Αρχική

cebaceb1cf84ceaccebbcebfceb3cebfcf827Από την Στρατολογική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 2 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015.

Ειδικότερα οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997) που είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών υποχρεούνται να καταθέσουν δελτία απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας (Εγνατία 158-πρώην 424ΓΣΝ Θεσσαλονίκης) από 02.01.2015 έως 08.01.2015 , από 02.02.2015 έως 05.02.2015 και από 24.03.2015 έως 31.03.2015 από ώρα 09.00 μέχρι 13.00 ή στα Κέντρα εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξαρτήτως προγράμματος.

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους:

1.Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητάς τους και πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

2. Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση εφόσον έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η συμπλήρωση των ΔΑ γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ενδιαφερομένων.     Για όσους τυχόν αδυνατούν να παραστούν είναι δυνατή η κατάθεση του ΔΑ με πληρεξούσιο πρόσωπο.

Όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να καταθέσουν ΔΑ οποτεδήποτε , πάντα βέβαια μέχρι την ημέρα που έχουν την υποχρέωση να καταταγούν , προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου Προξενείου. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας απογραφής και του συστήματος στράτευσης , οι οικείοι τους καλό είναι να επικοινωνήσουν με την Στρατολογική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας για να λάβουν οδηγίες.

Καθίσταται σαφές ότι κανείς και για κανένα λόγο δεν εξαιρείται από την υποχρέωση να καταθέσει Δελτίο Απογραφής.

Σε όσους δεν καταθέσουν δελτίο απογραφής  επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία.

Τηλέφωνο Στρατολογικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας: 2313-320930

 

europarliamentΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και δοκιμασιών με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων ως «βοηθών» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

 Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 13 Ιανουαρίου 2015 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

γ) Να είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί στρατολογίας.

δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Απαιτούμενοι τίτλοι και επαγγελματική πείρα Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με δίπλωμα (πτυχίο) σχετικό με τη φύση των καθηκόντων και τρία τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πείρας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο σε θέση σχετική με τη φύση των καθηκόντων. ή Πλήρεις σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και έξι τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πείρας, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε σε θέση σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

Κύρια γλώσσα (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: C1) Άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη γλώσσα, υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1 (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: B2). Ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Δείτε την προκήρυξη

 

dimotikos1Με 12 Θέματα στην ημερήσια  διάταξη , συνέρχεται  σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ».

Δείτε την πρόσκληση με τα  θέματα της ημερήσιας  διάταξης

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Οικονομικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, που εδρεύει στη Νιγρίτα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα.

 

γνωμη-πολιτώνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για Συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  

Ανακοινώνεται ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μετέχουν ως μέλη ,φορείς ,σύλλογοι οργανώσεις του Δήμου ,δημότες γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης .

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όσοι επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής για την τρέχουσα Δημοτική περίοδο (για δυόμιση έτη) από :

Α)Φορείς ,συλλόγους ,οργανώσεις του Δήμου ,να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους ορίζοντας ταυτόχρονα εκπρόσωπό τους τακτικό και αναπληρωματικό και

Β)Δημότες-Εκλογείς του Δήμου , να υποβάλλουν εγγράφως αίτηση-δήλωση ,προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

Όλες οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι         17 Δεκεμβρίου 2014 και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο ,Διεύθυνση ,e-mail).

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Βισαλτίας (οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα ,Αρμόδια υπάλληλος: κ. Τζιώμου Πασχαλία, τηλ. 2322353421)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΓΝΗ

 

diaugeia-logo

Επικοινωνία

Οι εκκλησιές μας

I.N

ermis
Espa

Silver Alert

20130704 logo europaeu

ypes

8102

gsis