Δήμος Βισαλτίας


Παράπονα-Προτάσεις
Είσοδος Χρήστηnew01new01new01
Αρχική

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι :

Από Πέμπτη 3-04-2014 αναρτήθηκαν στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Σερρών καταστάσεις των αρχικών δικαιούχων και απορριπτόμενων για τις δύο προσκλήσεις της Δράσης 2.3(Β) «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων» του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

1. Η οριστική κρίση των δικαιούχων και απορριπτόμενων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν.

2. Ενστάσεις υποβάλλονται στο φορέα υλοποίησης (ΔΑΟΚ Σερρών) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης δηλαδή μέχρι και 17-4-2014.

Περισσότερα...

 

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει Τακτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στον Προϋπολογισμό της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών» προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00€ (προς δημοπράτηση 65.040,65 €) κατόπιν αξιολογήσεως της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 - 04 - 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου Βισαλτίας στη Νιγρίτα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) του Νομού Σερρών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980.

Περισσότερα...

 

1110523-thumb-smallΣτο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 851/07.04.2014 τεύχος B'  δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των εκλογικών κέντρων για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει όλη την διαδικασία σχετικά με την ίδρυση των εκλογικών κέντρων αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν ώστε να χορηγηθεί η απαραίτητη άδεια.

Άδεια ίδρυσης εκλογικών κέντρων

1. Η ίδρυση εκλογικών κέντρων από τους συνδυασμούς κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθώς και από τα κόμματα ή συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέπεται κατόπιν άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

2. Η ίδρυση εκλογικών κέντρων από τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για μεν τις δημοτικές εκλογές, δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3852/2010 (Α' 87), για δε τις περιφερειακές εκλογές, πέραν, επίσης του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε νομό.

Περισσότερα...

 

kalpi 2Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτωνκαι το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.

Περισσότερα...

 

newego LARGE t 1101 54085597 type12713Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 3669 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΙΒΗΡΩΝ»

Το έργο έχει προϋπολογισμό 45.000.00 € (26.522,50€ για εργασίες, 4.774,05€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 4.694,48€ για απρόβλεπτες εργασίες, 594,33€ για αναθεώρηση και 8.414,63€ για Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ.

Η δημοπρασία θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμού στην Νιγρίτα στις 15/4/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (τέλος του χρόνου παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθανάσιος Κασακόγιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τιμολόγιο, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, (Πληροφορίες  κ. Βάσω Σαμαρά,τηλέφωνο 2322353445).

Δείτε την διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

 

diaugeia-logo

Επικοινωνία

Οι εκκλησιές μας

I.N

ermis
Espa

Silver Alert

20130704 logo europaeu

ypes

8102

gsis