Δήμος Βισαλτίας


Παράπονα-Προτάσεις
Είσοδος Χρήστηnew01new01new01
Αρχική

ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-WERTERTΕγκύκλιο με την οποία καλεί τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ της χώρας, ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015, για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγκύκλιος αφορά τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ) και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στους φορείς αρμοδιότητάς των ΟΤΑ για το έτος 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2014.

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι ΚΑΠ.

Η αποστολή των αιτημάτων για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  τουλάχιστον έως τις 31-3-2015, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα. Το σύνολο των αιτημάτων που θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις έργου) και μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) θα πρέπει να  έχουν περιέλθει σε αυτή έως τις 30-4-2015.

Στην εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες ανά κατηγορία αιτήματος.

Διαβάστε αναλυτικά την  εγκύκλιο.

 

Δημοσιοποιήθηκε η υπ' αριθμό 2/2015 δασική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Νιγρίτας, με πρώτη περίοδο από 10 έως 16 Μαρτίου 2015.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά ολόκληρη την Δασική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης.

 

Δημαρχοι-ΠΕ-Σερρών-αδέσποταΜε πρωτοβουλία του δημάρχου Σιντικής κ. Φώτη Δομουχτσίδη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16-02-2015 και ώρα 12:00 συνάντηση όλων των δημάρχων του νομού Σερρών στο Δημοτικό Μέγαρο Σιδηροκάστρου με σκοπό την εξεύρεση λύσης και τηnανάπτυξη διαδημοτικής κοινής δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι, , Βισαλτίας κυρία Δουβίτσα Αγνή , Αμφίπολης κ. Μέλιτος Κωνσταντίνος, Εμμανουήλ Παππά κ. Νότας Δημήτριος, Νέας Ζίχνης κ. Δαϊρετζής Ανδρέας, Σερρών κ. Αγγελίδης Πέτρος, Σιντικής κ. Δομουχτσίδης Φώτιος και ο Αντιδήμαρχος Ηράκλειας κ. Μπαλάσκας Απόστολος.

Η πλειοψηφία των Δημάρχων της Π.Ε. Σερρών συμφώνησε στη δημιουργία ενός πλαισίου κοινής δράσης για τη λύση του προβλήματος.

Κοινός παρονομαστής της συνάντησης των Δημοτικών Αρχών ήταν η άμεση κινητοποίηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών, καθώς έκριναν ότι το πρόβλημα της αντιμετώπισης των αδέσποτων δεν επιδέχεται καθυστέρησης.

 

serres h 633 451Το Δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας με την 46/2015 πράξη του  αποφάσισε τη σύσταση επτά (07) θέσεων υδρονοµέων διανοµής του αρδευτικού νερού ως εξής:

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Αχινού συνολικά δύο (2), θέσεις και ειδικότερα από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Αχινού και Λευκοτόπου αντίστοιχα,

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Βισαλτίας συνολικά τρείς (3), και ειδικότερα από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής,Νικόκλειας και Τριανταφυλλιάς αντίστοιχα,

-Για την ∆ηµοτική Ενότητα Τραγίλου συνολικά δύο (2) και ειδικότερα,από µία (1) στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροθάλασσας και Ιβήρων αντίστοιχα.

Οι υδρονομείς που θα προσληφθούν θα αμοίβονται µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και θα έχουν όλες τις παροχές που προβλέπονται από το Νόµο.

Η αρδευτική περίοδος θα αρχίσει την 1η Απριλίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την 31η  Αυγούστου 2015 µε δυνατότητα παράτασης ως  την 31η Οκτωβρίου 2015.

Η επιλογή και πρόσληψη των υδρονοµέων θα γίνει µε νεώτερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από το Αγρονοµείο Σερρών (µε έδρα το Σκούταρι), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το από 28-3-/15-4-57 Β.∆. κατόπιν προκήρυξης του ∆ηµάρχου (άρθρο 211 του Ν.3584/97 Κώδικας κατάστασης ∆ηµοτικών & κοινοτικών υπαλλήλων).

Δείτε ΕΔΩ  την 46/2015 απόφαση του Δημοτικού συμβούλιου Βισαλτίας 

 

AR 2988 1Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευ. Αποστόλου και τον διευθυντή γραφείου του υπουργού, Ν. Βάγια, είχε σήμερα αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ αποτελούμενη από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Δ. Τζιαχρήστα και Α. Κανταρά και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Ν. Χιωτάκη και Γ. Αποστολόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επείγονται προβλήματα που αφορούν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας.

Ειδικότερα ζητήθηκε να αυξηθούν οι επιλέξιμες εκτάσεις – βοσκότοποι και να δοθεί τέλος στα προβλήματα των πληρωμών των οφειλομένων για τα έτη 2013 – 2014 στους γεωκτηνοτρόφους.

Η ΚΕΔΕ ζήτησε ακόμη να στηριχθεί η τευτλοκαλλιέργεια, να αποζημιωθούν οι καλλιεργητές για το υπόλοιπο 40% της παραγωγής του 2014, να αποδοθούν οι αποζημιώσεις για τους αδιάθετους 20 χιλιάδες τόνους παραγωγής και να ανακοινωθούν σύντομα τα σχέδια του υπουργείου τόσο για την τευτλοκαλλιέργεια όσο και για την τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον ζητήθηκε να δοθεί παράταση για την αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλέον της 12/3/2015, καθώς και να πληρωθούν άμεσα οι βιοκαλλιεργητές για τα έτη 2013-2014.

Τέλος ενημερώθηκαν για την πολιτική του υπουργείου σε ότι αφορά στη φορολόγηση των αγροτών, την νέα ΚΑΠ – Πολλαπλή συμμόρφωση – Πρασίνισμα και το αγροτικό πετρέλαιο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευ. Αποστόλου δεσμεύτηκε ότι είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου να εξετάσει όλα τα παραπάνω θέματα, ενώ ειδικά για την παράταση των αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τόνισε ότι θα αντιμετωπιστεί άμεσα.

 

diaugeia-logo

Επικοινωνία

Οι εκκλησιές μας

I.N

ermis
Espa

Silver Alert

20130704 logo europaeu

ypes

8102

gsis