Δήμος Βισαλτίας


Παράπονα-Προτάσεις
Είσοδος Χρήστηnew01new01new01
Αρχική

Για την παραγωγή βιομάζας και τεχνικού ξύλου από φυτείες ταχυαυξών δασικών δέντρων, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι αγρότες το επιθυμούν, σε σχετική ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και το Δασαρχείο Δράμας, στη Δράμα.

Η ημερίδα με θέμα: «Δασικές δενδρώδεις καλλιέργειες για την παραγωγή βιομάζας, ζωοτροφής, καρπών/φρούτων, καυσόξυλων και τεχνικού ξύλου», θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 11.00 π.μ. στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ).

Περισσότερα...

 

bcfΑπό τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώονται τα εξής :

Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 παραλήφτηκαν από τη ΔΑΟΚ Σερρών οι Υπουργικές αποφάσεις 17535/03-09-2014 και 17536/03-09-2014 που αφορούν στην ένταξη επιτυχόντων και απόρριψη παραγωγών, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων»(προσκλήσεις 16228/23-11-2012 και 6777/26-03-2013), του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013. Οι ίδιες καταστάσεις απεστάλησαν προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση στους Δήμους της περιοχής.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

1. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από σήμερα (μέχρι και τη 26-9-2014), στα γραφεία του φορέα υλοποίησης δηλαδή στηΔΑΟΚ Σερρών.

2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, καλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία μας τμηματικά :

α)Την πρώτη εβδομάδα(15 - 19Σεπτεμβρίου) οι τευτλοπαραγωγοί των τομέων,1ος (Σερρών), 2ος (Σερρών) και 3ος (Ηράκλειας)

β)Την δεύτερη εβδομάδα (22 - 26Σεπτεμβρίου) οι τευτλοπαραγωγοί των τομέων,4ος (Νιγρίτας) και 5ος (Νέας Ζίχνης).

3. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, δύναται ο οποιοσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίουκαι όχιμε απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια υπηρεσία.

4.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Σερρών, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Τέρμα Ομονοίας - Σέρρες, γραφείο 16, τηλ. 23213 55260, 55209 κ. Χατζόγλου Νικόλαο, κα Κουνάνη Αριστέα.

 

voucherkek-25-29Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν αιτήσεις για την συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα, με συνέπεια την υπερφόρτωση του συστήματος.

 

Λήγει στις 30-9-2014 η προθεσμία για υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) υδροληπτικών έργων με υποβολή έντυπης αίτησης στους οικείους δήμους στους οποίους  υπάγεται η υδροληψία επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, υδρομαστευτικές τάφροι  κλπ).

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική τόσο για ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και ανενεργά με ενδεχόμενη την μελλοντική χρήση τους ή ως διακοσμητικά στοιχεία (π.χ. παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών).

Δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΕΜΣΥ όσοι χρήστες - ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού έως 15-01-2014, ή διαθέτουν άδεια σε ισχύ που έχει χορηγηθεί από 20-12-2005 και μετά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δήμο Βισαλτίας στα τηλέφωνα (2322020336-311).

 

 

BlobServlet 1Την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας («Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES») κοινοποίησε στους δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών με καταληκτική ημερομηνία της 15η Οκτωβρίου 2014.

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χρηματοδότηση του EaSI χρησιμοποιείται για να δοκιμαστούν στην πράξη και να αξιολογηθούν μεταρρυθμιστικές ιδέες, ώστε, στη συνέχεια, οι καλύτερες από αυτές να αξιοποιηθούν σε ευρύτερη κλίμακα από τα κράτη μέλη. Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, βρίσκεται στον πυρήνα του EaSI. Το πρόγραμμα θα χορηγήσει 10-14 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας.

Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013:

  • Το Pr.gress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη), το οποίο στήριξε την εκπόνηση και τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτικών για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες εργασίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων (61% του συνολικού προϋπολογισμού).
  • Το EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης), ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων (18% του συνολικού προϋπολογισμού)•
  • Τις Μικροχρηματοδοτήσεις Pr.gress, που στοχεύουν στην αύξηση της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης (21% του συνολικού προϋπολογισμού).

Περισσότερα...

 

diaugeia-logo

Επικοινωνία

Οι εκκλησιές μας

I.N

ermis
Espa

Silver Alert

20130704 logo europaeu

ypes

8102

gsis