Δήμος Βισαλτίας


Παράπονα-Προτάσεις
Είσοδος Χρήστηnew01new01new01
Αρχική

lampa led16Η Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης,τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED» σύμφωνα με την 7/2015 μελέτη της Υπηρεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 29.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους και αφορά την προμήθεια 2.000 λαμπτήρων τύπου ledE27.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 –Νιγρίτα) από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών την 10η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές,
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα,
γ. Συνεταιρισμοί και
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Δήμο στα τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:2322020311 - FAX:2322020340 και εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, θα παρέχονται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

Δείτε παρακάτω:

Την Διακήρυξη της Δημάρχου Βισαλτίας

Την 7/2015  σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας

Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Τον Πίνακα Προδιαγραφών

                                                                                                                                      

 

34ΦΡ5Με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ κ. Μαρίας Καραμεσίνη αναρτηθηκαν σήμερα  Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, και στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

 Δείτε παρακάτω τους σχετικούς πίνακες:

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων 

 • Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010305856 έως 21/2015/000010364521:  Αρχείο 1 (XLS), (ΖΙP)
 • Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010364522 έως 21/2015/000010452036:  Αρχείο 2 (XLS), (ΖΙP)
 • Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010452037 έως 21/2015/000010529916:  Αρχείο 3 (XLS), (ΖΙP)
 • Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010529917 έως 21/2015/000010633961:  Αρχείο 4 (XLS), (ΖΙP)
 • Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από21/2015/000010633962 έως 21/2015/000010718084 :  Αρχείο 5 (XLS), (ΖΙP)
 • Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010718085 έως 21/2015/000010816656:  Αρχείο 6 (XLS), (ΖΙP)
 • Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010816657 έως 21/2015/000010881075 : Αρχείο 7 (XLS), (ΖΙP)
 • Αριθ. Πρωτοκόλλου Αίτησης από 21/2015/000010881076 έως 21/2015/000010890345:  Αρχείο 8 (XLS), (ΖΙP)

Επισήμανση : Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε των αριθμό πρωτοκόλλου της αιτησης σας στα παραπάνω αρχεία αναζητήστε τον στο αρχείο 9 (Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

 • Πίνακας αποκλειομένων: Αρχείο 9 (XLS), (ΖΙP) ̟

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Επιτυχόντων ανα φορέα και ειδικότητα

 •  Αρχείο Επιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα(XLS), (ΖΙP)

 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Επιλαχόντων ανα φορέα και ειδικότητα και επιλογή με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις

 • Αρχείο Επιλαχόντων  ανά φορέα και ειδικότητα με βάση την δηλωθείσα προτίμηση 1.
  • Αρχείο 1: Δήμος Αβδήρων έως Δήμο Ηρακλείου(xls)(zip)
  • Αρχείο 2: Δήμος Θάσου έως Δημο Νέας Ιωνίας(xls)(zip)
  • Αρχείο 3: Δήμος Νέας Προποντίδας έως Δήμο Ωρωπού(xls)(zip)
 • Αρχείο Επιλαχόντων  ανά φορέα και ειδικότητα με βάση την δηλωθείσα προτίμηση 2.
  • Αρχείο 1: Δήμος Αβδήρων εως Δήμο Καστοριάς (xls)(zip)
  • Αρχείο 2: Δήμος Κατερίνης έως Δήμο Ωρωπου (xls)(zip)
 • Αρχείο Επιλαχόντων  ανά φορέα και ειδικότητα με βάση την δηλωθείσα προτίμηση 3.
  • Αρχείο 1: Δήμος Αβδήρων έως Δήμο Καστοριάς (xls)(zip)
  • Αρχείο 2: Δήμος Κατερίνης έως Δήμο Ωρωπού (xls)(zip) 

ergasiaΟ Δήμος Βισαλτίας Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών-περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών Η σύμβαση θα είναι διαρκείας οκτώ (8) μηνών

Πρόκειται για τις ειδικότητες:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (GREIDER) 1 άτομο
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1 άτομο
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3  άτομα
ΥΕ Εργατών- τριών Καθαριότητας  3 άτομα

Δείτε ΕΔΩ την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 του Δήμου Βισαλτίας

 

325Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών«Χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης πόσιμου νερού»,πρ/σμού 2.164,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ως εξής:

Στη Δ.Ε. Τραγίλου 7 αναλύσεις
Στη Δ.Ε.Αχινού 7 αναλύσεις
Στη Δ.Ε. Βισαλτίας 8 αναλύσεις
Συνολικά 22 αναλύσεις

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι 7/07/2015 και ώρα 15:00.

 

Το εργαστήριο που θα αναλάβει τις μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις στα πλαίσια της παρακολούθησης του πόσιμου νερού του Δήμου μας, πρέπει να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με την ΚΥΑ 2600/2001 (ΦΕΚ 892/11-7-2001) όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Υ.Γ2/Γ.Π.οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-2007).

Δείτε  ΕΔΩ  την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Η Δήμαρχος Βισαλτίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  και τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 957/τ.Β’/-19-04-2013 και ΦΕΚ 391 /τ.Β’/-17-12-2014), Προκηρύσσει την πλήρωση  μίας (1) θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης  Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βισαλτίας

Δικαίωμα υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’,B εφόσον σωρευτικά:

1.Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης

2.Ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει κατά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων να ανήκουν σε κλάδο ο οποίος προβλέπεται για την πλήρωση θέσεων ευθύνης σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική προκήρυξη της Δημάρχου

 

diaugeia-logo

Επικοινωνία

Οι εκκλησιές μας

I.N

ermis
Espa

Silver Alert

20130704 logo europaeu

ypes

8102

gsis